Large-noimage

U 2006. godinu ušli smo sa informacijom od Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva da je CMS-u dodjeljena trogodišnja institucionalna potpora. To je svakako bio odličan početak rada organizacije, te je čitava 2006. godina protekla u stabilnom radu. Institucionalna potpora uvelike je olakšala rad na dnevnoj bazi, a omogućila nam je i revitalizaciju radnog mjesta voditeljice Mirovnih studija, doduše na pola radnog vremena.
I u 2006. godini Izvršni odbor želi se zahvaliti svima koji/e su ove godine volontirali/e na brojnim projektima i aktivnostima CMS-a. Takav angažman od posebne je važnosti za CMS-a i stabilan rad organizacije, a posebno je važan za opstanak Mirovnih studija.
Tijekom 2006. proveli smo 16 što većih što manjih projekata (detalji se nalaze u pojedinim izvještajima). Centar za mirovne studije strukturirao je svoje projekte u 4 programske jedinice/modula:
1. edukacija
2. istraživanja i javne politike
3. konzultacije i usluge (za jačanje civilnog društva za izgradnju mira)
4. knjižnica, web, izdavaštvo, vidljivost

Unutar svake programske jedinice provodili su se slijedeći projekti:

1. edukacija
1.1 Afirmacija etničkog identiteta kroz afirmaciju manjinskih prava - Pakrac
1.2 Mirovni studiji
1.3 Mlada MIRamiDA

2. istraživanje i javne politike

2.1 Azil
2.2 Razotkrivanje diskriminacije pri zapošljavanju
2.3 Prigovor savjesti
2.4 Sigurnosne službe
2.5 Platforma za izgradnju mira (dokument javne politike)
2.6 ReLAP – regionalno lobiranje i zagovaranje LGBTIQ prava
2.7 Istraživanje o volonterstvu
2.8 CIVILDRETA – promocija civilnog društva kroz radio emisije i internet

3. konzultacije i usluge

3.1 Pružanje usluga treninga iz predpristupnih fondova, pisanja projektnih prijedloga, strateškog planiranja itd.
3.2 Program RIVER SEE (Regional Integration through Volunteer Exchanges for Reconciliation of South East Europe) – Regionalna integracija kroz razmjenu volontera/ki za pomirdbu u jugoistočnoj Europi
3.3 Mobilni timovi za pružanje socijalne pomoći u gradu i okolici Pakraca

4. knjižnica, web, izdavaštvo, vidljivost
4.1 mirovna knjižnica
4.2 www.cms.hr

Sve četiri programske jedinice CMS-a bile su aktivne (edukacija, istraživanje i javne politike, konzultacije i usluge, izdavaštvo, web i knjižnica) i provodile su projekte. Ipak, važno je uočiti da je najosnaženija bila programska jedinica istraživanja i javnih politika, a nakon nje edukacija. Učinili smo i dodatne napore da web stranicu održavamo živom, te smo redovno na njoj objavljivali aktualnosti vezane uz rad CMS-a. Puno smo razmišljali kako i što sa knjižnicom, napisani su projektni prijedlozi i prije nepunih 2 tjedna saznali smo da j Grad Zagreb odobrio 10.000 kn za Mirovnu knjižnicu u koju smo u 2007. na honorarnoj bazi zaposlili osobu koja je profesionalna knjižničarka. Program koji je bio najneaktivniji u 2006. je program konzultacija i usluga. Takvo stanje je i posljedica neimanja jedne osobe koja će raditi na razvoju tog programa.
I u 2006. godini radilo se na terenu, nastavljajući rad u Pakracu, a često se je putovalo i u Kutinu gdje smo radili sa tražiteljima/cama azila. Unutar rada na azilu objavili smo publikaciju Azil i integracijske politike, u suradnji sa Fade In-om napravili dokumentarac o azilu u Hrvatskoj koji je već osvojio nekoliko domaćih nagrada i prikazan na 10-tak domaćih i međunarodnih festivala, te doveli i predstavu «U posjeti kod gospodina Greena» u Pakrac. Bilo je tu i 15 izjava za javnost, te rad i na prvom medijskom projektu koji smo implementirali u suradnji sa Radiom 101 i www.h-alter.org.
Zbog svega navedenog bili smo dosta i u medijima, što nacionalnim, što lokalnim. Detalji o svemu nalaze se u ovom izvještaju koji je pred vama i koji opisuje rad CMS-a u 2006. godini.

CJELOVIT IZVJEšTAJ
Preporučite članak:

Kolačići (cookies) pomažu u korištenju ove stranice. Korištenjem pristajete na korištenje kolačića.